Pohjavesialueiden rauhoittaminen tuulivoimarakentamiselta

Puhdas ja hyvälaatuinen juomavesi kuuluu niihin elämän perusasioihin joihin jokaisella ihmisellä on oikeus.  Suomessa olemme tottuneet siihen, että puhdasta vettä on lähes aina saatavilla. Puhdas ja hyvälaatuinen vesi ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys, vaan sen takaamiseksi pohjavesien suojeluun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Pohjavesien suojelemiseksi on määrätty pohjavesien pilaamiskiellosta Ympäristönsuojelulain 8§:ssä.

Siikajoen kunta sijaitsee alueella jossa on useita hyviä pohjaveden ottoon soveltuvia ja siihen käytettyjä pohjavesialueita. Näiltä pohjavesialueilta toimitetaan hyvälaatuista vettä niin Siikajoen, kuin myös naapurikuntienkin asukkaille. Me Siikajoen kunnan päättäjät, jotka päätämme millaisiin käyttötarkoituksiin alueellamme sijaitsevia pohjavesialueita käytetään, olemme siis vastuusta niin omien kuin naapurikuntienkin asukkaiden juomavedestä, sekä siitä, että myös tulevilla sukupolvilla on vielä kymmenien ja satojenkin vuosien päästä saatavilla puhdasta pohjavettä.

Siikajoen kunta sijaitsee alueella, jossa on tuuliolosuhteet ovat hyvät tuulivoimarakentamiselle. Tämän vuoksi Siikajoen kunnan alueella on vireillä ja suunnitelmissa useita tuulivoimapuistoja joissa osassa on esitetty voimaloita rakennettavaksi pohjavesialueiden päälle. Myös jo lainvoiman saaneissa tuulivoimakaavoissa on sijoitettu voimaloita pohjavesialueelle.

Yksittäinen tuulivoimala sisältää useita satoja litroja öljyä. Riski öljyn joutumisesta ympäristöön on olemassa paitsi tuulivoimalan käyttöaikana, myös rakennusaikana ja tuulivoimalaa käytöstä poistettaessa. Myös tuulivoimalan mahdollinen kaatuminen aiheuttaa merkittävän riskin öljyvahingolle. Jo pienikin määrä öljyä voi tehdä pohjaveden käyttökelvottomaksi. Koska öljy voi pohjavesivirtausten mukana levitä hyvin laajalle alueelle, on pohjaveden puhdistaminen vahingon jälkeen todennäköisesti mahdotonta. Tällöin vedenotosta alueella joudutaan luopumaan jopa sadoiksi vuosiksi.

Pohjaveden laatuun ja virtaukseen sekä käyttökelpoisuuteen juomavetenä vaikuttavat myös pohjavesialueella tehtävät maansiirto- ja perustustyöt. Mikäli pohjaveden laatu tuulivoimaloiden ja niille johtavien teiden rakentamisen vuoksi kärsii, voidaan pohjavettä joutua puhdistamaan ennen asiakkaille toimittamista. Tällöin vesiyhtiöt, ja viime kädessä heidän asiakkaansa, joutuvat maksamaan veden puhdistamisesta aiheutuneet kustannukset.

Pohjaveden suojelemiseksi on Siikajoen kunnan aika lähteä ohjaamaan tuulivoimarakentamista siten, että jo suunnittelu- ja kaavoitusvaiheessa lähdetään siitä, ettei pohjavesialueelle tai pohjavesien muodostumisalueelle rakenneta tuulivoimaloita eikä niille johtavia teitä.

 

Esitämme siis,

että Siikajoen kunta asettaa tuulivoimarakentamisen ehdoksi, ettei Siikajoen kunnan alueella rakenneta tuulivoimaloita tai näille johtavia teitä pohjavedenmuodostumis- tai pohjavesialueelle. Ehto tulee kirjata tuulivoimatoimijan ja Siikajoen kunnan väliseen kaavoitussopimukseen.

 

 

Martti Eskola

Henna Kupsala

Mauri Krankkala

Riitta-Liisa Salmenkangas

Marjaana Paananen

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa