Kylien toiminnan kehittämiseksi

Siikajoen kunta on varannut vuosittain talousarvioon 10 000 euroa kylätoiminnan tukemiseen. Kunta on maksanut tukea kyläyhdistyksille vapaamuotoisten, hyvin perusteltujen hakemusten perusteella. Kylien aktiivisuus ja kylillä tehtävä vapaaehtoistyö on vuosi vuodelta lisääntynyt, mikä näkyy myös kyläraha-anomusten lisääntymisenä. Vuoden 2015 aikana kylien kehittämisrahaa on haettu jo viisi kertaa, ja sitä on myönnetty kyläyhdistyksille yhteensä 6350 eurolla. Vuonna 2015 avustusta on myönnetty mm. Paavolan Nuorisoseuran äänentoistolaitteiden hankintaan, Varessäikän Pookirakennuksen ja grillikatoksen korjaukseen ja maalaukseen Karinkannassa, Ruukin Luomumarkkinoiden kehittämiseen sekä Revonlahden kotiseututalon kunnostukseen ja erilaisten tapahtumien järjestämiseen Revonlahdella. Kunnanhallitus on vuonna 2015 pudottanut avustussummia haetuista, jotta myös loppuvuonna tuleviin hakemuksiin riittäisi rahaa.

Siikajoki on maantieteellisesti laaja kunta, jonka vahvuutena ja vetovoimatekijänä voidaan pitää vahvoja, toinen toisistaan poikkeavia eläviä kyliä. Laaja kunta on myös haaste, jonka vuoksi kaikkien kunnallisten palveluiden järjestäminen kaikille kylille ei ole mahdollista. Tämä näkyy helposti etenkin harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksissa. Mitä vähemmän kunta pystyy erilaisia palveluita ja aktiviteetteja kylillä järjestämään, sitä tärkeämmässä roolissa erilaiset yhdistykset ovat kuntalaisten hyvinvoinnin ja kunnan elinvoiman edistäjinä.

Kyläyhdistyksissä ja muissa yhteisöissä tehdään tärkeää työtä kuntamme ja sen kylien kehittämiseksi. Suurin osa tuosta työstä tapahtuu vapaaehtoisin talkoovoimin, mikä omalta osaltaan merkittävästi lisää yhteisöllisyyttä ja sitä kautta yksilöiden hyvinvointia. Kunta voi osallistua talkoisiin myöntämällä pieniä avustuksia esimerkiksi tarvikkeisiin, jolloin pienelläkin summalla voidaan saada paljon aikaan. Mikäli kunta omina töinään tai ostopalveluna joutuisi esimerkiksi korjaamaan kylillä olevia rakennuksia tai järjestämään tapahtumia, eivät avustuksiin käytetyt rahat riittäisi juuri mihinkään. Koska hakemuksia on tullut paljon ja osaa avustussummista on jouduttu sen vuoksi pienentämään, pidän nykyistä 10 000 euron kylärahaa tulevina vuosina riittämättömänä. Kylien aktiivisuuden lisääntyminen eri puolilla kuntaa on ollut selvä trendi, jota voidaan pitää positiivisena asiana kunnallemme.

 

Edellä mainituin perustein esitän, että:

Siikajoen kunta nostaa kylätoiminnan tukemiseen varattua summaa 15 000 euroon vuodessa.

 

Siikajoella 2.9.2015

 

Henna Kupsala

kunnanvaltuutettu (ps)

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa