Valtuustoaloitteiden tekeminen kannattaa

Henna Kupsala 24.2.2015 Siikajokilaakso

Siikajoen kunnanvaltuustoon tuotiin 11.2 tiedoksi tekemäni valtuustoaloite tuulivoimaloiden minimietäisyydestä asutukseen. Tavoitteenani oli saada kahden kilometrin minimietäisyys voimaloiden ja asuntojen väliin koko kunnan alueelle. Raahen Seutu uutisoi aloitteen käsittelystä 13.2. Ilmeisesti toimittaja oli kuullut valtuustopuheeni väärin, kun jutussa luki, että olisin todennut, ettei aloitteiden teko kannata. Kyllä kannattaa. Siitä on paljon hyviä esimerkkejä!

Vaikka tekemäni tuulivoima-aloite ei toteutunutkaan kokonaisuudessaan, johti aloitteen jättäminen kuitenkin siihen, että Mastokankaan tuulivoimahankkeen alueella kahden kilometrin minimietäisyydestä on nyt mustaa valkoisella. Linjauksesta hyötyvät paitsi Siikajokiset lähiasukkaat, myös ne Raahelaiset, joiden asuntoihin uhkasi jäädä alle kahden kilometrin etäisyys Siikajoen puolelle sijoitettavista voimaloista

Ilman aloitetta sitäkään paperia ei olisi olemassa. Harmillisena pidän sitä, että yhtenäistä ohjeistusta ei saatu koko kuntaan, sillä Siikajoella on käynnissä kolme muutakin tuulivoimahanketta. Helpommallakin olisi ollut mahdollista päästä. Yhtenäisen minimietäisyyden puuttuessa jokaisen kaavan kohdalla joudutaan käymään sama keskustelu ja kädenvääntö uudelleen, mikäli tuulivoimayhtiöt yrittävät sijoittaa voimaloita alle kahteen kilometriin asutuksesta. Yhteinen linjaus olisi ollut paitsi asukkaiden, myös tuulivoimayhtiöiden ja kunnan etu.

Muitakin hyviä esimerkkejä aloitteiden teon kannattavuudesta on. Valtuustoaloitteella saatiin tänä talvena uusi jääkiekkokaukalo niin Luohuan kuin Paavolankin kylille. Viime vuonna muutaman muun valtuutetun kanssa yhteistyönä tehtiin aloite tuulivoimarakentamisen rajoittamiseksi pois pohjavesialueilta. Tämäkin aloite meni läpi, ja sen lisäksi rajattiin kaikki tuulivoimarakentaminen pelkästään tulevan vaihemaakuntakaavan tv-alueille.

Valtuustoaloite on siis hyvä keino vielä tärkeäksi kokemiaan asioita kunnalliseen päätöksentekoon, ja niiden tekeminen on ainakin omien kokemusteni valossa kannattavaa. Myös kuntalaiset voivat olla aloitteellisia joko yksittäin tai isommalla joukolla kuntalaisaloitteen muodossa. Suosittelen!