Järkeä tuulivoima-alueiden sijoitteluun

Siikajoen Perussuomalaiset aloittivat joulukuussa kampanjan saadakseen tuulivoimaloiden ja asutuksen väliin vähintään 2 km, mukana on myös kaksi keskustapuolueen valtuutettua. Puoluerajat ylittänyt yhteistyö on ollut hedelmällistä.Paljon julkisuutta saanut kampanja on saanut kunnan virkamiehet ja voimakkaasti tuulivoimaloita, ilman ehtoja, ajavat valtuutetut miettimään asiaa tarkemmin. Näyttäähän yleinen mielipide kunnassa olevan, että tuulivoimaloita voi rakentaa, mutta asukkaiden ehdoilla. Hankkeemme on saanut paljon positiivista palautetta kuntalaisten keskuudessa. Hankkeeseen liittyvää kuntalaisaloitetta on allekirjoitettu erittäin ahkerasti.

Muutoksesta merkkinä on kunnanhallituksen jo kaksi kertaa tekemä päätös meluongelmien rajoittamisesta ennakkoon. Viimeisin päätöskin on vesitetty sanalla ”suosittelee”, sinänsä tällä ei ole merkitystä, sillä päätöksen sisältökään ei toisi mitään muutosta voimaloiden sijoitukseen!

Keskustapuolueessa näkyy merkkejä suunnan muutoksesta, Keskustan Revonlahden paikallisosasto antoi julkilausuman 2 km etäisyysvaatimuksesta ja lähti seuraamaan Perussuomalaisten antamaa esimerkkiä.

Vieläkään ei ole poliittista halua tehdä sellaisia päätöksiä joilla olisi asukkaille todellista merkitystä.  Jos voimaloiden sijoittelu tilanteeseen halutaan parannusta, pitää saada kiinteä minimietäisyys asutuksen ja voimaloiden väliin. Yksinkertaisin ratkaisu olisi tehdä kunnassa ajamamme päätös, ”Tuulivoimalan ja asunnon tai loma-asunnon tai rakentamattoman rakennuspaikan pihapiirin välinen minimietäisyys on 2 km”.  Kahden kilometrin etäisyys ei estä rakentamasta kuntaan voimaloita, vaan ohjaa ongelmattomampaan voimaloiden sijoitteluun asukkaiden parhaaksi.

Valtion uudistus kuntaosuuksien tasausjärjestelmässä on viemässä kunnilta pois puolet tuulivoimaloista saatavista kiinteistöverotuloista. Tämä heikentää edelleen tuulivoiman kannattavuutta kunnan ja kuntalaisten kannalta verotulojen jäädessä parhaimmillaankin vain 4500 euroon. Yhden asukkaan kuntaan tuomat valtion osuudet ja verotulot ovat keskimäärin 5700 euroa vuodessa. Lisäksi voimaloiden vuokratulosta ei makseta kunnallisveroa, vuokratulot ovat pääosin pääomaveron piirissä. Tutkimusten mukaan tuulivoimaloiden vaikutusalueella kiinteistöjen arvo voi laskea jopa 30 %.

Tuulivoimayhtiöt antavat ymmärtää, että tuulivoimaloille maakuntakaavassa osoitettu alue on pakko kaavoittaa tuulivoimalle. Tämähän ei pidä alkuunkaan paikkaansa! Asia todistettiin juuri Rovaniemen hallinto-oikeudessa. Tuulivoimayhtiö oli valittanut kunnanvaltuuston päätöksestä jättää tuulivoimakaava hyväksymättä, valtuusto oli perustellut matkailu, maisema ja asukasviihtyvyyden huononemisella.  HAO on valituksen hylkäämisen perusteluissa tullut siihen tulokseen, että kunnalla on oikeus olla hyväksymättä kaavaa oman harkintansa mukaan. Eli valtuuston kanta voitti!

Onko valtuutetut etääntyneet niin paljon äänestäjistään, etteivät he kuuntele niitä ihmisiä, joiden äänillä he ovat päätöksiä tekemässä? Pidämme suorastaan ihmisten väheksymisenä valtuuston kokouksessa naureskelua huolestuneiden kuntalaisten keräämän adressin nimille. Mielestämme kuntalaisia täytyy kuunnella myös muulloin, kuin juuri ennen vaaleja! 

Haluamme olla viemässä eteenpäin kuntaamme viihtyisänä ja rauhallisena asuinympäristönä, jota kehitetään asukkaiden ehdoilla!

Siikajoen Perussuomalaiset

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa