Eriävä mielipide Paavolan ja Revonlahden kouluille kohdistuvista leikkauksista

Eriävä mielipide                                                                                                                                 9.12.2015

Siikajoen kunnanvaltuusto 9.12.2015

§101 Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 toiminta- ja taloussuunnitelma

 

Jätämme pykälästä eriävän mielipiteen.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä ei kannattanut valtuuston kokouksessa kunnanhallituksen esitystä, jossa Paavolan ja Revonlahden kouluille kohdistui leikkauksia opetukseen.

Kannattamamme esitys edellä mainittujen leikkausten perumisesta hävisi äänestyksessä äänin 14-12.

Perustelut

Kunnanhallitus on linjannut hallintokunnille, että säästöjä pitää löytyä siten, ettei talousarvio vuodelle 2016 jää alijäämäiseksi. Hallintokunnat ovat hakeneet säästöä, ja kunnanhallituksen valtuuston kokouksessa esittämä talousarvio 2016 on 241 895 € ylijäämäinen. Ylijäämästä johtuen, Perussuomalaisten valtuustoryhmä ei hyväksy Paavolan ja Revonlahden kouluille opettajan toimiin kohdistuvia leikkauksia joiden säästö on yhteensä alle 40 000 euroa vuonna 2016.

Niin Revonlahden kuin Paavolankin koulutoimikunnat lähestyivät valtuutettuja lausunnoin ennen valtuuston kokousta. Lausunnoissa koulutoimikunnat toivat esille huolensa kouluihin kohdistuvista säästöistä ja siitä, että ne voivat johtaa suuriin, 27 ja 32 oppilaan yhdysluokkiin kouluilla. Perussuomalaisten valtuustoryhmä katsoo, että koulutoimikuntien huoli on aiheellinen ja se olisi pitänyt ottaa valtuustossa vahvasti huomioon ja jättää kouluihin kohdistuvat leikkaukset tekemättä. Leikkauksista saatavat säästöt ovat hyvin pieniä verrattuna leikkauksista mitä todennäköisimmin aiheutuviin haittoihin.

Mikäli leikkaukset johtavat suuriin yhdysluokkiin, ei opettajilla riitä enää aikaa kaikkien oppilaiden huomioimiseen. Tämä voi johtaa oppilaiden oppimistulosten heikkenemiseen, häiriöihin luokassa sekä pahimmassa tapauksessa erityistä tukea vaativien oppilaiden siirtoon pois tutusta luokasta ja kaveripiiristä. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden etu on se, että he saavat oppia muiden mukana normaaliluokissa, omassa lähikoulussaan. Mikäli ylisuurten yhdysluokkien hallitsemiseen käytetään kouluilla olevien erityisopettajien resursseja, vaarana on muiden luokkien oppilaiden erityisopetuksen jääminen vähemmälle. Mikäli häiriöt luokassa ja oppimisvaikeudet johtavat oppilaan syrjäytymiseen, on säästöjen hintalappu yhteiskunnalle valtava, sillä opetusministeriön laskelmien mukaan jokainen syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle noin 1,2 miljoonaa euroa.

Valtuuston kokouksessa sivistystoimen johtaja toi esille myös vaihtoehdon Revonlahden ja Paavolan 6-luokan oppilaiden siirtämisestä Ruukkiin mikä helpottaisi painetta kyläkouluilla. Perussuomalaisten valtuustoryhmän mielestä esitetyssä vaihtoehtoisessa ratkaisussa ei ole järkeä, sillä myös Ruukin koululla on oltava tarvittavat resurssit oppilaiden opettamiseen siellä. Siirtyminen kyläkoulusta yläasteelle on muutoinkin haastava vaihe nuoren elämässä, eikä sitä mielestämme pitäisi aikaistaa nykyisestä kuudennen luokan jälkeen tapahtuvasta siirtymästä. Oppilaiden siirron myötä vaarana olisi myös kyläkoulujen oppilasmäärien näivettyminen, mikä pahimmillaan voisi johtaa kunnan sivistystoimen strategian vastaisiin hankkeisiin kyläkoulujen lakkauttamiseksi. Perussuomalaisten valtuustoryhmän mielestä kyläkouluilla on merkittävä osa Siikajoen kunnan ja sen kylien vetovoimaisena ja elävänä pysymisessä.

Olemme myös huolissamme opettajien, koulunkäynnin ohjaajien ja erityisopettajien jaksamisesta sivistystoimeen kohdistuvien leikkausten vuoksi.  Vaarana on, että opetustyöhön kohdistuvat leikkaukset kostautuvat paitsi lasten oppimisvaikeuksina, myös opettajien jaksamisongelmina työmäärän ja mahdollisten häiriöiden kasvettua entisestä. Mahdolliset liiasta kuormituksesta johtuvat sairaslomat voivat pahimmassa tapauksessa romuttaa leikkauksilla tavoitellut säästöt.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä katsoo, ettei nyt ryhdyttyihin leikkauksiin Paavolan ja Revonlahden koulujen osalta ollut perusteita kunnan talousarvion jäätyä ylijäämäiseksi. Leikkaukset olisi pitänyt perua siinä vaiheessa, kun koulutoimikunnilta saadut tiedot leikkausten vaikutuksista olivat päättäjien käytettävissä.

 

 

Siikajoella 9.12.2015

 

Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa