Siikajoen Perussuomalaisten julkilausuma 16.4.2014

Siikajoen Perussuomalaiset paheksuvat Siikajoen kunnanhallituksen aikeita kaavoittaa tuulivoimaloita reilusti alle kahden kilometrin etäisyydelle asutuksesta. Siikajoen kunnanhallitus on kokouksessaan 14.4.2014 päättänyt esittää valtuustolle Vartinojan laajennuksen ja Isonevan tuulivoimakaavojen hyväksymistä, joissa etäisyys lähimpään asutukseen on vain 1,41 kilometriä ja rakentamattomaan rakennuspaikkaan 1,3 kilometriä. Alle kahden kilometrin etäisyydellä sijaitsevia voimaloita on yhteensä seitsemän kappaletta, vaikka valtuutetuille annettiin kuntalaisaloitetta tuulivoimaloiden minimietäisyydestä asutukseen käsiteltäessä tieto, että voimaloita on tulossa vain 2-3 kappaletta 1800-1900 metrin etäisyydelle asutuksesta ja loput olisivat yli 2 km etäisyydellä.

Siikajoen Perussuomalaiset ihmettelevät, minne katosivat Keskustan lupaukset kahden kilometrin suojaetäisyydestä tuulivoimaloiden ja asutuksen välille. Siikajokiset Keskustapoliitikot ovat niin lehtien palstoilla, julkilausumissaan, kuin myös kunnanvaltuuston kokouksessa 19.3.2014 käsiteltäessä kuntalaisaloitetta tuulivoimaloiden minimietäisyydestä asutukseen, ilmoittaneet että kaksi kilometriä on etäisyys joita lähemmäksi asutusta tuulivoimaloita ei tule rakentaa. Kuitenkin vain alle kuukausi näistä lupauksista kaksi kilometriä onkin muuttunut pahimmillaan 1410 metriksi. Kääntyikö Keskustan takki heti, kun toiveet Siikajokisen kansanedustajaehdokkaan saamisesta Keskustan listoille ensi kevään eduskuntavaaleissa kuivui kasaan jäsenäänestyksessä? Tämän voi todeta selvästi muistelemalla valtuustopuheita ja lehtijuttuja sekä tarkastelemalla 14.4 pidetyn kunnanhallituksen äänestyspöytäkirjoja. Siikajoen Perussuomalaiset paheksuvat Keskustan tapaa vaihtaa mielipidettään sen mukaan mistä heille milloinkin on hyötyä. Tällä kertaa luu tästä jää jokivarren asukkaiden käteen, kun kahden kilometrin minimietäisyyttä ei ole tarpeen enää Siikajoen kunnan puolella ajaa äänten kalastelemiseksi.

Tuulivoimalat sijoitettuna liian lähelle asutusta voivat aiheuttaa asunnoille jopa 30% arvon alenemisen. Kun Siikajoen kunta näin tieten tahtoen toimii, onko se myös valmis tuulivoimaloista saatavilla kiinteistöverotuloilla korvaamaan alueen asukkaille aiheutuneet taloudelliset tappiot? Siikajoen kunta yksiselitteisesti vastaa siitä, kun yksi kunnan hienoimmista asuinympäristöistä vasta valmistuneella jokivarren osayleiskaava-alueella menettää vetovoimaisuutensa. Asukkaan osa on meluhaittojen syntyessä lohduton, kun asunnon kaupaksi saaminen on vaikeaa ja sukutilalta lähteminen voi olla kokonaan mahdotonta.

Siikajoen Perussuomalaiset toivovat hyvää ja antoisaa yhteistyötä puolin ja toisin muiden lähialueen Perussuomalaisten paikallisosastojen kanssa.

Siikajoen Perussuomalaiset

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa