Valtuustokysymys Siikajoenkylän hammashoidon Ruukkiin siirtämisen kustannuksista

Valtuustokysymys                                                                                                                                     2.12.2015

Siikajoen kunnanhallitukselle: Mitkä ovat Siikajoen kunnalle aiheutuvat kustannukset jos Siikajoenkylän suun terveydenhuollon palvelut ajetaan alas ja asiakkaat siirretään Ruukkiin?

Raahen Seudun hyvinvointikuntayhtymä esittää vuoden 2016 talousarviossa ja 2016 – 2018 taloussuunnitelmassa sivulla 39 seuraavaa:

”Ruukin terveysaseman hammashoitolan palveluja laajennetaan yhdellä hammashoitoyksiköllä, mikä mahdollistaa Siikajoen kylän suun terveydenhuollon palveluiden siirtämisen Ruukkiin.”

Siikajoenkylän terveysaseman suun terveydenhuollon palveluiden lakkauttamisesta ei ole tehty Raahen Seudun hyvinvointikuntayhtymässä varsinaista päätöstä. Ruukin hammashoitola toimii hyvin nykyisellä varustuksella ja henkilömäärällä, ja siellä asioivat saavat kiireetöntä hoitoa tarvitsevaa palvelua kohtuullisessa ajassa jopa alle kuukauden jonotuksella ja päivystysaikojakin on joka päivä. Nykyisten asiakkaiden vuoksi hammashoitoyksiköiden lisäämineen Ruukkiin ei siis ole perusteltua. Myös Vihannissa on oma hammashoitola, joten Vihantilaisetkaan eivät Ruukin yksikköä tarvitse.

Hyvinvointikuntayhtymän kirjauksen perusteella vaikuttaa siltä, että Siikajoenkylän suun terveydenhuollon palvelut aiotaan ajaa alas ja palvelut keskittää Ruukkiin vaikka hammashoidon lakkauttamisesta Siikajoen kylältä ei ole tehty päätöstä. Siikajoen kunta on paitsi hyvinvointikuntayhtymän jäsenkunta – myös maksava asiakas – joten sillä on oikeus ja velvollisuus selvittää alueellaan toimivien palvelupisteiden lakkauttamisten taloudelliset seuraukset kunnalle, sekä  vaikutukset kuntalaisten arkeen.

Siikajoen Perussuomalaisten valtuustoryhmä katsoo, ettei keskittämispolitiikkaa voi tehdä ideologisin perustein tai mutu-tuntumalta, vaan palvelupisteiden lakkauttamisten ja perustamisten on perustuttava paitsi taloudellisiin laskelmiin myös arvioon vaikutuksista kuntalaisten hyvinvointiin ja palveluiden saatavuuteen.

Edellä mainituin perustein kysymme Siikajoen kunnanhallitukselta:

Mitkä ovat Siikajoenkylän suun terveydenhuollon palveluiden lakkauttamisen taloudelliset vaikutukset kunnalle (mm. matkakustannukset koululaisten ja eläkeläisten kyydityksistä Ruukkiin, investointi Ruukin terveysasemalle) ja onko vaarana, että osa ihmisistä jää säännöllisen hammashoidon ulkopuolelle tai käyttää sitä nykyistä vähemmän kun palvelu viedään omalta kylältä pois? Pyydämme kunnanhallitusta selvittämään euromääräiset laskelmat niin suoraan Siikajoen kunnalle aiheutuvista kustannuksista kuin myös Raahen Seudun Hyvinvointikuntayhtymältä sisältäen vertailun siitä, mitä palvelun tarjoaminen maksaa Siikajoen kylällä verrattuna palveluiden keskittämiseen Ruukkiin.

 

Siikajoella 2.12.2015

 

 

Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa